Huisregels hotel ‘t Goude Hooft

Geachte gast,

Wij heten u van harte welkom in ons hotel. Om het voor u en andere gasten een zo prettig mogelijk verblijf te maken hanteren wij onderstaande huisregels, welke voor alle hotelgasten bindend zijn.

Wij hanteren een zero-tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. Door middel van uw handtekening geeft u akkoord te gaan met naleving van onze huisregels. Zonder handtekening kunnen wij u helaas niet inchecken. 

Voor het gebruik van de suite kunnen wij een borg vragen van € 250,00. Dit is mogelijk middels een credit card garantie of een contante betaling.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die al dan niet verband houden met deze huisregels, dienen te worden opgevolgd.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn medewerkers van ’t Goude Hooft bevoegd om uw kamer te betreden indien het management van ’t Goude Hooft dit noodzakelijk acht.
 • Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. Tevens kan dit geregistreerd worden door de rookmelders, waarna het brandalarm ten onrechte af kan gaan.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 21 jaar. Minderjarige personen die geen kind zijn van een minimaal 21-jarige gast dient met schriftelijke toestemming van zijn/haar beide ouders minimaal 3 werkdagen van tevoren (schriftelijke toestemming bestaat uit een getekende verklaring van beide ouders met een kopie van hun identiteitskaart of paspoort) via e-mail op info@tgoudehooft.nl te hebben aangeleverd.
 • Voor het aantal personen waarvoor de reservering is gemaakt kan ’t Goude Hooft vragen naar legitimatiebewijs van alle gasten.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere personen in uw kamer worden aangetroffen of het vermoeden bestaat hiervan, dan zijn de medewerkers van ’t Goude Hooft bevoegd om uw kamer te betreden en zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten en vindt er geen restitutie plaats.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel en restaurant hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • ’t Goude Hooft is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor ’t Goude Hooft werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die gasten van de locatie mochten ondervinden.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigendommen van ’t Goude Hooft mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van ’t Goude Hooft kan men aansprakelijk worden gesteld voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, te gebruiken, te verhandelen of bij u te hebben. Bij constatering hiervan wordt u verzocht om het hotel per direct te verlaten en vindt er geen restitutie plaats.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw verblijf in ons hotel. Bij constatering hiervan wordt u verzocht om het hotel per direct te verlaten en vindt er geen restitutie plaats.
 • Wapens in welke vorm dan ook in uw bezit te hebben tijdens uw verblijf in ons hotel. Bij constatering hiervan wordt u verzocht om het hotel per direct te verlaten en vindt er geen restitutie plaats.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander middels bijvoorbeeld harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantal personen in de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt/werd op de kamer zijn wij genoodzaakt € 150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door het roken op de kamer, zullen de kosten die met de melding gemoeid zijn bij u in rekening gebracht worden.
 • Te roken uit het raam. Hiervoor gelden dezelfde regels zoals hierboven vermeld. Indien dit toch wordt geconstateerd en de sigarettenpeuken worden uit het raam gegooid, zullen alle kosten die gemoeid zijn met de schade die hiernaar toe te leiden is bij u in rekening worden gebracht.
 • Huisdieren in het hotel te hebben, m.u.v. hulphonden (zoals blindengeleidehonden) welke schriftelijk (via e-mail op info@tgoudehooft.nl) van tevoren bij ’t Goude Hooft zijn aangemeld.
 • Confetti of soortgelijke zaken te verspreiden in uw kamer. Wanneer wij dit aantreffen zullen wij € 150,00 schoonmaakkosten in rekening brengen.