Privacy verklaring hotel-restaurant ’t Goude Hooft

Geachte gast,

Graag brengen wij u op de hoogte over uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

’t Goude Hooft exploitatie b.v., gevestigd aan de Dagelijkse Groenmarkt 13 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
’t Goude Hooft Exploitatie b.v.
Dagelijkse Groenmarkt 13
2513 AL Den Haag
Telefoonnummer: +31 (0)70-744 88 30
E-mail: info@tgoudehooft.nl

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

’t Goude Hooft verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (hotelreservering, restaurantreservering en/of banquetingreservering) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Postcode
– Plaatsnaam
– Mobiele telefoonnummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

’t Goude Hooft verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het versturen van uw offerte/bevestiging of het versturen van informatie n.a.v. uw vraag/vragen en de opvolging hiervan, tot en met de datum van uitvoering en eventueel later i.v.m. eventueel verdere facturatie en/of aftersales.
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– ’t Goude Hooft verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reservering aangevuld met de periode van waaruit de gegevens door de Belastingdienst inzichtelijk moeten zijn (7 jaar).
Bent u opgenomen in ons mailingsbestand vóór 25-05-2018, dan heeft u van ons een mail ontvangen met de vraag of u onze mailings wilt blijven ontvangen. Bent u na 25-05-2018 in ons mailingbestand opgenomen? Dan heeft u aangegeven dit zelf te wensen.
Tot wederopzegging van uw zijde blijven uw gegevens in het mailingsbestand aanwezig.

Delen van persoonsgegevens met derden

’t Goude Hooft verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen Nederland.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

’t Goude Hooft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tgoudehooft.nl.